Prosta mesta

Podatke o prostih mestih v našem vrtcu dobite TUKAJ

Vpis

Otroke stare od 11. mesecev do 6. let vpisujemo v vrtec skozi vse leto, glede na razpoložljiva mesta. Vpisujemo po načelu zaporednih prijav, kar pomeni, da si lahko zagotovite mesto v vrtcu že več mesecev vnaprej.

 • Za vpis v naš vrtec potrebujete EMŠO otroka in enega od staršev.
 • Ob vpisu vam predstavimo vrtec in vzgojiteljice, vi pa nam posredujete svoje želje in potrebe.

Obveznosti staršev do vrtca

 • redno plačujejo stroške programa
 • upoštevajo poslovni čas vrtca
 • bolnega otroka ne privedejo v vrtec
 • otrok ima ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb
 • v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu
 • aktivno sodelujejo pri uvajanju otroka v vrtec
 • ob vstopu otroka v vrtec predložijo zdravniško potrdilo

Starši imajo pravico

 • Do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce)
 • Do obveščenosti o življenju in delo v vrtcu
 • Do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • Do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so določen čas skupaj z njim v njegovi skupini v vrtcu
 • Sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca
 • Sprotne izmenjava informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico
 • Da v dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu

Cena

Z vpisom v Razvid vrtcev pri MŠŠ ste starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v naš vrtec. Starši oddate enotno vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojnem Centru za socialno delo v vaši občini tako, kot bi to storili za znižanje plačila v javnem vrtcu. Na podlagi te vloge boste (enako kot v javnem vrtcu) razporejeni v določen plačilni razred. Občina otrokovega stalnega bivališča vam bo priznala 85% subvencije – torej 15% manj, kot v javnem vrtcu. Cenik je objavljen za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana. Navedene cene imajo že odšteto občinsko subvencijoin predstavljajo končne cene za plačilo staršev. Doplačil ni, v ceno je vključeno vse (angleščina, plesne urice, glasbene urice, ustvarjalne delavnice).

Pravice staršev in otrok

Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

Povezovanje in sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. S starši se povezujemo z namenom, da bi dosegli skladnejše delovanje pri uresničevanju vzgojnih ciljev. Sodelovanje s starši poteka preko vsakdanjih stikov, individualnih pogovorov, roditeljskih sestankov ter skupnih prireditev, praznovanj in delavnic.

Plačilna lestvica 1. st. skupina - kombiniran oddelek

Plačilni razred eur/ mesec
9. plačilni razred 556,40
8. plačilni razred 514,30
7. plačilni razred 463,10
6. plačilni razred 419,30
5. plačilni razred 385,90
4. plačilni razred 358,50
3. plačilni razred 328,70
2. plačilni razred 297,30
1. plačilni razred 259,40
Cena za drugega, tretjega itd. otroka v vrtcu: 259,40 Plačilna lestvica velja od 01.02.2023

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.